Ikäihmisille

Ikääntyvien fysioterapia ylläpitää tai parantaa ikääntyvän toimintakykyä, tukee kotona asumista tai parantaa elämänlaatua heillä, jotka asuvat palvelukodissa.

Kotona asuminen ja omatoiminen pärjääminen on monen ikääntyvän toive. Läheisenä olet huolissasi arjessa pärjäämisestä ja huomaat kuinka ikääntyvän elinpiiri kapenee. Mitkä asiat ovat kotona selviytymisessä vaikeutuneet? Astioiden tai tavaroiden ottaminen kaapista? Pyykkien ripustaminen? Istumasta ylösnousu? Porraskävely? WC- asiointi? Ulkona liikkuminen? Erilaiset kivut rajoittavat arjessa toimimista ja kipu haittaa usein yöunta, jonka seurauksena toimintakyky heikkenee.

Fysioterapian avulla ikääntyvän kotona selvitymiseen saat asiantuntevaa ja lämminhenkistä apua. Alkukartoituksessa suunnittelemme fysioterapian sisällön. Helposti toteuttavien lihaskunto- liikkuvuus ja tasapainoharjoitteiden avulla arjessa pärjääminen helpottuu. Selkeät ohjeet ja harjoitteiden kuvat helpottavat omatoimista harjoittelua. Hoitojen ja hieronnan avulla lievitetään kipua ja parannetaan kehon liikkuvuutta. Säännölliset tapaamiset pitävät yllä harjoittelumotivaatiota ja parantavat ikääntyvän oloa. Erityisen tärkeää on minulle on ikääntyvän kohtaaminen ja kuunteleminen.

Palvelukodissa toteutettavan fysioterapian tavoitteet suunnitellaan yhdessä asiakkaan, hänen lähiomaisten ja hoitavan henkilökunnan kanssa. Asiakkaalla voi olla muistisairaus, korkea ikä tai esimerkiksi aivoinfarktin jälkitila. Tavoitteena voi olla esimerkiksi kipujen ja jäykkyyden lievittäminen, omatoimisen liikkumisen ylläpitäminen rollatorin tai pyörätuolin avulla tai päivittäisen toimintakyvyn ylläpitäminen. Henkilöt, jotka eivät enää itse pysty kävelemään, joutuvat olemaan paljon vuoteessa tai pyörätuolissa. Heidän kehonsa nivelet jäykistyvät. Fysioterapian keinoin voidaan lievittää jäykkyyttä ja helpottaa heidän oloaan. Asiakas voi olla myös sen kuntoinen, että itse pystyy kävelemään rollatorin tai kävelytuen avulla, mutta siirtymiset tuoliin/sänkyyn, wc- toiminnot, pukeutuminen ovat alkaneet heikentyä jalkojen ja käsien voiman vähetessä. Fysioterapian avulla harjoitetaan toimintakykyä asiakkaan omalla tasolla ja helpotetaan arjen toiminnoista selviämistä.

Fysioterapia on mahdollista toteuttaa vastaanotollani, kotikäynteinä asiakkaan kotona tai palvelukodissa. Koti- ja palvelukotikäyntejä teen Laukaan ja Jyväskylän alueella.